top of page

科学諮問委員の中橋博士が経鼻ワクチンに関する論文を発表しました。A nanogel-based trivalent PspA nasal vaccine protects macaques from intratracheal challenge with pneumococciRika Nakahashi-Ouchida,Yohei Uchida,Yoshikazu Yuki,Yuko Katakai,Tomoyuki Yamanoue,Hiromi Ogawa,Yoshiko Munesue,Nozomi Nakano,Kouji Hanari,Takashi Miyazaki,Yuki Saito,Shingo Umemoto,Shin-ichi Sawada,Reshmi Mukerji,David E. Briles,Yasuhiro Yasutomi,Kazunari Akiyoshi,Hiroshi Kiyono


Comments


bottom of page